Allmänt, LSS, Smith-Magenis syndrom, Sällsyntaliv Smith-Magenis syndrom

Avslag igen - att leva som andra

 
Fick precis beskedet att Alfred fått avslag på önskan om att få resa på semester utan mamma och pappa. 
 
I 5 § LSS, lagen om stöd och service, står det
Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
 
Alfred är 35 år gammal och tillhör de personer som anges i 1 § LSS. I år sökte han för 3:e gången under de senaste 6 åren om att få åka på semester några dagar utan mamma och pappa. Han vill helt enkelt "leva som andra".  För tredje gången fick ha avslag med hänvisning till att han "är försäkrad goda levnadsvillkor med de insatser han har".
 
Med de insatser han har menar man att han bor på gruppbostad och det ska tillgodose hans behov. I Göteborg, och i många andra kommuner, har man bestämt att gruppbostadens personal inte får följa med på semesterresa om man ska sova över. I stället ska man söka ledsagning eller assistans. Alfred som kan gå och äta själv får inte assistans. Alfred som behöver stöd dygnet runt av personer som känner honom väl klarar inte att åka iväg med ledsagning. Alltså får han inte åka på semesterresa ett par dagar.
 
"Man kan säga att han har allt tillgodosett i gruppbostaden - mat, kläder, husrum - allt utom livet"
 
Av Elisabeth Sandlund, mamma till en dotter som bor i en gruppbostad. 
 
 
 
 
Tips! En bok med några år på nacken men lika läsvärd nu som då (utgiven 2000)