Allmänt, LSS, Smith-Magenis syndrom, Sällsyntaliv Smith-Magenis syndrom

Avslag igen - att leva som andra

 Fick precis beskedet att Alfred fått avslag på önskan om att få resa på semester utan mamma och pappa.  I 5 § LSS, lagen om stöd och service, står detVerksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet ...
Visa fler inlägg