Allmänt, Föreningslivet, LSS LSS, LSS-boende

Framtidens LSS-boende Del 2

 
Rapport från den andra och sista dagen på konferens om framtidens LSS-boende. En konferens som var arrangerad av Teknologisk Institutet och där Autism- och Aspergerföreningen fick möjlighet att synas. Med på konferensen fanns professionella som arbetar med boendefrågor på olika sätt, från projektering av bostäder till hur man  man ökar delaktigheten för hyresgästerna.
 
 
Först ut under onsdagen var Johanna Jansson och Annette Kronlid som båda arbetar i Trollhättans kommun med ett projekt som handlar om välfärdsteknologi ur ett delaktighetsperspektiv. De tipsade om ett flertal användbara appar, om hur man kan arbeta för att öka delaktigheten och vi fick ta del av flera lyckade exempel. Vill du veta mer om vad de arbetar med så kika på de här små fina filmen (som jag hittat på webben:)) http://www.vastkom.se/samverkansomraden/nyhetsarkiv/esamhalletdigitalisering/esamhalletdigitalisering/kollainfilmernaomvalfardsteknikfrantrollhattansstad.5.4e5e381c153324e311d328d.html
 
Dagens andre föreläsare var Anders Lindström från Eskilstuna kommun. Anders arbetar även som lärare på Utbildningscenter autism och han pratade bland annat om att det behövs hjälpmedel för att förstå "här och nu" och om att vi använder "eviga träningsprogram" i stället för att låta personer lyckas. Mycket av det Anders talade om när det gäller hur vi borde arbeta kan tyckas självklart men är det inte. Det är något vi behöver arbeta med hela tiden. 
 
Besfort Halili och Kerstin Eriksson arbetar med projektering samt ny- och ombyggnation av LSS-bostäder inom den privata sektorn. De beskrev bl a om hur komplex hela processen är från det att man beslutar att bygga till hyresgästerna flyttar in. Om de hinder man möter på vägen med t ex överklagande och om hur de hela tiden lär sig nytt och utvecklas. 
 
Helene Albinsson från Täby kommun berättade hur man kan miljöanpassa med teknik för att öka delaktigheten. Vi fick följa med henne i hennes arbete på en daglig verksamhet och hur man förändrat för att möjliggöra delaktigheten för personer med rörelsehinder på en tidig interllektuell utvecklingsnivå. Ett arbete där man behövde bryta gamla invanda mönster och se nya möjligheter. 
 
Dagens siste föreläsare var Peter Bertilsson från Stockholm. Han berättade om erfarenheterna från byggandet av två gruppbostäder. Om vad men behöver tänka på innan och under processen och hur man löst och löser uppkomna problem. Intressant att följa hur arbetet fungerar med bygglovsansökningar, LOU och hur det blev. 
 
Sammanfattningsvis var detta en givande konferens där jag fått tips på bra välfärdsteknologi och hur den kan användas på olika sätt. Konferens gav mig även en inblick i hur det kan fungera genom hela processen när en LSS-bostad ska byggas. Under båda dagarna fanns det gott om tid för att samtala med andra och det var, som alltid, värdefullt.