Allmänt, Föreningslivet, LSS LSS, LSS-boende

Framtidens LSS-boende Dag 1

 
Idag har jag varit moderator på en konferens om framtidens LSS-boende, arrangerad av Teknologisk institut. Jag har fått lyssna till en rad intressanta föreläsare och kan konstatera att om våra lagar följdes skulle så många fler ha ett bra boende. 
 
 
Först ut var Lena Talman, doktorand vid Mälardalens högskola. Hon pratade om begreppet delaktighet och om att det saknas en gemensam definition av begreppet. Lena berättade om sin forskning där hon gått igenom samtliga genomförandeplaner för personer med en grav intellektuell funktionsnedsättning i en kommun. Nästa steg är att se hur det ser ut med delaktighet i verkligheten, på gruppbostaden. Intressant och viktig forskning, 
 
Därefter berättade Kaj Mutka, planeringsledare, och Erika Andersson, enhetschef, om hur man arbetar i Göteborg med olika former av boende enligt LSS. De berättade bland annat om ett nytt boende som öppnar i augusti, som riktar sin till unga personer med inriktning på friskvård (på att må bra). Det blir spännande att höra hur det utvecklar sig i framtiden med boende som är nischade på olika sätt. 
 
Elisabeth Lagerkrans är utredare på Myndigheten för delaktighet och hennes föreläsning handlade om teknologi för ökad kommunikation och för att förbättra vardagen i LSS-boende. Vi fick en mängd tips på appar, hjälpmedel och om vad som är på gång. Bland annat fick vi tips om en kort utbildning som är tillgänglig för alla, e-hälsa. Den ska jag kika på senare. Du hittar den på http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Sidor/default.aspx
 
Dagens fjärde föreläsare var Stina Hindström. Hon är psykolog och talade om hur vi påverkas av miljön. För personer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar betyder miljön än mer. För många personer som bor i gruppbostad är miljön viktig för att minska stress, undvika konflikter samt på olika sätt hjälpa och ge stöd till den boende; Arkitektur som pedagogik. Intressant med hur man kan påverka genom arkitektur. 
 
Lena Mellblad arbetar som tillgänglighetskonsult i Borås. Hon berättade om hur Borås arbetar med tillgängligheten i stort. Hur de hela tiden har tillgängligheten med i arbetet så långt det är möjligt vilket ofta innebär att man går längre än lagen föreskriver vilket har gett Borås ett välförtjänt pris, Access City Award. Det var glädjande att höra hur de arbetar mycket tillsammans med funktionshinderrörelsen.
 
Dagens sista föreläsare, Monika Albertsson, är arkitekt och arbetar med tillgänglighet. Monika inledde med att tala om vilka nationella och internationella dokument man har att arbete med. Det är, förutom lagstiftning och föreskrifter inom byggnation, dokument som styr inom funktionshinder t ex Från patient till medborgare, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016. Vi fick ta del av bra och mindre bra exempel samt vad man ska tänka på för att bygga tillgängligt. Med tanke på hur bra lagar och föreskrifter vi har samt den kunskap som finns borde vi kunna bygga ett mycket mer tillgälngligt samhälle, tycker jag. 
 
Sammanfattningsvis har det varit en mycket intressant dag och det vi fått höra stämmer ofta väl överens med det vi hör medlemmar berätta om hur det fungerar och om vad man önskar för framtiden. Vi avslutade dagen med att titta på en lite film om Stina som bor på gruppbostad.
Du hittar den på http://www.autism.se/film_latt_att_gora_ratt
 
I morgon väntar en ny dag med fler intressanta föreläsningar.