Avslag igen

Det är många år sedan som Alfred fick åka på en semesterresa med övernattning. Så länge sedan att jag inte minns när, kanske var det 2010 eller året innan. Det är så länge sedan att Alfred har slutat fråga om att få åka...

Med semesterresa menar jag en resa där han är med och planerar utifrån sina önskemål. Det kan t.ex. vara att kolla in några snygga vattenrutschbanor, få sova borta en natt eller två på vandrarhem eller kanske få bo på hotell.

Alfred ansökte om att få göra en kort semesterresa 2012, 2014 och så nu i år med avslag som följd alla gånger. Enligt beslutet i år tillförsäkras Alfred goda levnadsvillkor med de insatser han har. Man utredde endast möjligheten att resa på semester med stöd av ledsagarservice och hänvisar till en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, HDF mål nr 78-11, 2011.

Alfred och många andra som bor på gruppbostad får fortsätta att drömma om att leva som andra, att få göra en liten semesterresa några gånger i livet. Kanske kan den drömmen någon gång bli sann.