Trollspö

 
Ibland önskar jag att jag hade ett trollspö. Att trolla med så att människor får det stöd de behöver och inte hamnar i ohållbara och omöjliga situationer. Att trolla med så att myndighetspersoner som inte förstår skulle förstå.
 
Jag vet...Det kommer alltid att finnas människor som far illa av olika skäl men det skulle kunna vara färre. Av de som ändå far illa skulle flera kunna må lite bättre...Ibland önskar jag att jag hade ett trollspö.