BRÅ

Att vara engagerad i föreningslivet ger mycket på många olika sätt. Jag sitter, som representant för funktionshinderrådet på Västra Hisingen, i det lokala brottsförebyggande rådet och idag hade vi möte. Att få information om vad som händer i min närhet känns bra och det kommer att göras en hel del som påverkar Västra Hisingen framöver. 
 
Vi fick bland annat information om det utökade samarbetet mellan polisen och stadsdelsförvaltningen. Intressant att höra hur man tänker och jag tror att de långsiktiga arbetet man planerar kommer att gynna en positiv utveckling i vår del av staden. Man kommer att fråga oss invånare hur vi tänker och söka samarbete med olika aktörer. 
 
Vi fick även info om 
- att stadsdelen har sökt pengar från investeringsfonden i Göteborg som bl.a. ska användas till förskolebarn och deras föräldrar
- att öppna för alternativa vägar in i arbetslivet, i förvaltningen
- vuxenvandring
- demokratiambassadörer 
 
Därefter pratade vi om uppdraget för det brottsförebyggande rådet, om hur vi alla kan hjälpas åt med att bl.a. sprida och hämta in information och om hur vi ska bli bättre på att lyssna på ungdomarna.