Öppet möte om skolan i Göteborg

 
Skolan är intressant och viktig! Visst, mina barn är vuxna nu men det är ändå en fråga som engagerar mig. Skolan i allmänhet och framför allt skola för elever som har behov av särskilt stöd.
 

I går var jag på ett möte där Socialdemokrater i Göteborg bjudit in allmänheten och vi var ca 60 personer som kom, alla med ett stort engagemang. Jag gillar idén att bjuda in allmänheten för att ge förslag och att lämna synpunkter. Hoppas att det händer igen. 
 
Först fick vi veta lite om hur det ser ut idag och därefter var ordet fritt. Det sades en hel del bra saker om bland annat läsinlärning som en strukturell fråga, det pedagogiska ledarskapet, förslag på elevinflytandet, att prova nya former i mindre format och om samarbete mellan Lärarhögskolan och staden. 
 
En del av förslagen ska Socialdemokraterna arbeta vidare med och en del förslag sa man nej till direkt. Exempel på de senare var en central skolnämnd med ansvar för skolfrågor. Anledning till det är att man anser att en central nämnd omöjligen kan ha kontakt med alla skolor i staden samt att man nu behöver arbetsro i skolan och inte fler omorganisationer. Ansvaret ska ligga kvar på de 10 stadsdelsnämnderna och man har bildat särskilda utbildningsutskott. Inte heller ett centralt ansvar för elever i behov av särskilt stöd verkar man intresserad av. Däremot görs en översyn och det kan även bli en samordning i vissa frågor.
 
Frågan om trygghet och mobbning i skolan borde tagits på betydligt större allvar, tycker jag. Den klarades snabbt av med hänvisning till att det finns direktiv till skolorna om att visa varandra respekt. För en stund fick jag också uppfattningen att det är viktigare att elever utan funktionsnedsättning får lära sig att acceptera sina kamrater med funktionsnedsättning än att elever med funktionsnedsättning får en bra skolgång.