Äntligen! Politisk debatt

Igår kväll vad jag och lyssnade på en debatt med S, V, MP, VV, FP, KD, M  och F!, en debatt som bl a HSO Göteborg var värd för. "Hur planerar ditt parti att arbeta med funktionshinderfrågor?" var kvällens ämne. Äntligen! En debatt kring de frågor som jag brinner allra mest för.
 

Först berättade politikerna kort kring sina partiers politik och därefter blev det debatt. Första timman handlade en hel del om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder men också om arbete. Under sista delen av debatten släpptes publiken in med sina frågor och de flesta kom då att handla om skola och utbildning. 
 
 
Jag uppfattade att debatten rörde sig på två olika plan, dels kring ideologi och dels kring sakfrågor. Visst är det intressant med ideologi men i debatter som denna vill jag även höra hur man tänker i sakfrågorna. Jag förväntade mig inga feta vallöften men hade viljat höra mer utförligt hur de olika partierna planerar att arbeta med t ex LSS.
 
Lite av det som sades av politikerna (fritt tolkat)
David Lega (KD) tycker att alla politiker ska ha ansvar för alla alltså inga särskilda politiker för funktionshinderfrågor.
 

Julia Bahner (F!) anser att kunskaper om funktionsnormer i samhället bör ingå i all utbildning.

 

Anna Carrine Fogelgren  (FP) vill förstärka LSS.

 

Lisbeth Boethius (M) sa att meningsfull sysselsättning, bostäder av olika slag och tillgänglighet är tre viktiga områden.

 

Johan Buser (S) menar att likvärdighet handlar om att alla ska få hjälp utifrån sina förutsättningar.

 

Göran Brink (VV) sa att de vill avskaffa stadsdelsförvaltningarna för att undvika ojämnliheten mellan stadsdelarna. 

 

Thomas Martinsson (MP) menar att man måste inte alltid följa rättspraxis i kommunen utan kan välja att gå utöver såsom Göteborg gör på vissa områden.

 

Eva Olofsson (V) var den som talade om de personer som bor på gruppbostad, som betalar mer skatt än alla andra och som lever under existensminimum. 

 

Från publiken

Ska man behöva flytta till en annan kommun för att få en bra skolgång?

Gäller inte skolvalet även elever med funktionsnedsättning?

Det vi ser idag liknar strukturell diskriminering! 

Publiken hade även frågor kring det individuella stödet på daglig verksamhet och kring enkelt avhjälpta hinder.

 

 
Alla frågor hanns inte med denna kväll då både känslor och debatt stundom blev heta. Debatten sänds i efterhand på Öppna kanalen
http://www.oppnakanalengoteborg.se
 
#dhusdebatt